Aktuální stavy kvality vody

2007-12-05
V lokalitě Dalešice 2007, Jihlava Vladislav byla shledána voda v následující kvalitě:
velmi čistá voda
druhová pestrost byla slabá
rozbor byl proveden 18.4.2007
2007-12-05
V lokalitě JEDU-0544, Vladislav byla shledána voda v následující kvalitě:
velmi čistá voda
druhová pestrost byla slabá
rozbor byl proveden 18.4.2007
2007-12-05
V lokalitě Dalešice 2007, Jihlava Vladislav byla shledána voda v následující kvalitě:
velmi čistá voda
druhová pestrost byla slabá
rozbor byl proveden 17.1.2007
2007-12-05
V lokalitě JEDU-0048, Vladislav byla shledána voda v následující kvalitě:
velmi čistá voda
druhová pestrost byla dobrá
rozbor byl proveden 17.1.2007
2007-12-05
V lokalitě Dalešice 2007, Jihlava Vladislav byla shledána voda v následující kvalitě:
velmi čistá voda
druhová pestrost byla slabá
rozbor byl proveden 13.6.2007
2007-10-12
V lokalitě Dlouhé Stráně, odtok z Dolní nádrže u limnigrafu byla shledána voda v následující kvalitě:
velmi čistá voda
druhová pestrost byla vysoká
rozbor byl proveden 24.9.2007