Budování malých přírodních čistíren odpadních vod

Budování malých přírodních čističek je snadné, často je možno je budovat svépomocí po posouzení odborníka podle návrhu zkušeného projektanta. Mohou velmi dobře zapadat do okolí domu nebo rekreačního objektu. Při využití různých druhů rostlin dekorativního vzhledu mohou vytvářet estetický prvek v zahradě nebo okolí domu. Pro docílení optimálního čistícího efektu mohou být kombinovány různé typy umělých mokřadů podle konkrétních podmínek - systémy s bažinnými rostlinami (helofyty), doplněné nádržemi s vodními rostlinami (hydrofyty) - volně plovoucími, vzplývavými (natantními) nebo ponořenými (submersními). Mají velmi dobrou funkci při odstraňování suspendovaných a organických látek, odstraňování živin není vždy zcela uspokojující. Zařazením vegetačního dočištění (třetího stupně čištění) v podobě nádrží s plovoucími nebo ponořenými vodními rostlinami, příp. hnojivé závlahy nebo evaporačního políčka s vhodnými dřevinami je možno dosáhnout podstatného zvýšení čistícího efektu přírodní čistírny odpadních vod a minimalizace plochy na 1 ekvivalentního obyvatele. Vhodnou kombinací jednotlivých stupňů je možno dosáhnout bezodtokové funkce přírodní čistírny. Kal ze septiku je možno kompostovat a přeměnit na využitelnou biomasu použitím na hnojení rostlin.

Schéma malé přírodní čistírny odpadních vod

Schéma možného uspořádání malé přírodní čistírny odpadních vod - 1: septik, 2: přívod odpadní vody, 3: umělý mokřad (vegetační kořenové pole), 4: kontrolní odtoková šachta, 5: vodní tok nebo okrasný dočišťovací rybníček, 6: štěrkový filtr, 7: těsnící fólie, 8: drén, 9: odpad, 10: výúsť (dle Šálka 1992)

Schéma malé přírodní čistírny odpadních vod

Schematický nákres variantního uspořádání bezodtokového systému přírodního čištění odpadních vod z menšího sezónního objektu: 1 - tříkomorový septik, 2 - rozdělovací objekt, 3 - umělý mokřad osázený bažinnými rostlinami (2 kořenová pole, umožňující různé kombinace), 4 - kontrolní odtoková šachta, 5 - dočišťovací okrasný rybníček, 6 - odpařovací plocha s porostem stromů nebo keřů, 7 - kompost nebo plocha na odvodňování kalů pomocí rostlin.

Existuje celá škála modifikací a variantních řešení. Volba nejvhodnějšího řešení závisí na konkrétních podmínkách každé individuální lokality a musí být posouzena zkušeným odborníkem. Dimenzování jednotlivých částí a jejich počet musí odpovídat kapacitě objektu (množství a složení odpadních vod, délce provozu ap.) a prostorovým možnostem. Nepravidelný přítok odpadních vod ani určité nařeďování dešťovými vodami není na závadu.

Před rozhodnutím o stavbě je třeba provést důkladný rozbor konkrétní situace:

 1. Kolik vody spotřebujete:

  u rekreačních obydlí se většinou spotřeba vody pohybuje v rozmezí 80-100 l na osobu za den, u trvale obydlených obydlí je vyšší - dle konkrétních podmínek:

  Kolik vás bude v objektu bydlet, jak dlouho a jak často.

 2. K jakým účelům budete vodu využívat a jak budete s vodou hospodařit (mytí, vaření, praní, závlaha zahrady ap.).

 3. Jaké jsou vaše finanční možnosti:

  • velmi dobré - zadáte stavbu odborníkovi,
  • střední - jednodušší věci si provedete sami zadarmo,
  • horší - svépomocí a navíc s využitím starého a nepotřebného (vyřazený dětský laminátový bazén - umělý mokřad, místo geotextilie starý koberec, místo skruží propojené barely ap.).