2. Dolní Černá Studnice

Dolní Černá Studnice

Přírodní čistírna odpadnich vod u penzionu Hořec

  • nadmořská výška 670 m,
  • 15 EO,
  • zdvojená sedim. nádrž, koř. pole 96 m2, drenážní podmok v lese,
  • v provozu od roku 1991,
  • projekt: Ing. Hudec.