6. Nový Dvůr

Nový Dvůr

Kořenová čistírna odpadnich vod pro malou obec

  • nadmořská výška 862 m,
  • 150 EO,
  • plocha koř. polí 750 m2,
  • v provozu od roku 1995,
  • projekt: Ing. Matějka, Ing. Frojdl.