11. Tachov u Doks

Tachov u Doks

Kořenová čistírna odpadnich vod pro malou obec

  • nadmořská výška 500 m,
  • 100 EO,
  • plocha koř. pole 500 m2,
  • v provozu od roku 1998,
  • projekt: P. Hrnčíř.