12. Michalovice

Michalovice

Kořenová čistírna odpadnich vod pro malou obec, předčištění před zemním filtrem

  • 120 EO,
  • plocha koř. pole 250 m2,
  • v provozu od roku 1994,
  • projekt: P. Hrnčíř.