R1 - Prielschutzhaus, Kalkalpen, Totes Gebirge - Rakousko

Prielschutzhaus

Bezodtoková přír. čistička pro turistickou chatu se sezónním prov. v odlehlé lokalitě

  • nadmořská výška 1420 m,
  • trvale 4 EO, max. 100,
  • dokonalé předčištění,
  • 9 dlouhých kořenových polí, růz. rostliny, vyčiš. voda využ. v hygienických zařízeních,
  • v provozu od roku 1993,
  • projekt: Büro Machowetz, Linz.