B1 - Lustin u Namuru - Belgie

Lustin u Namuru

Přírodní čistírna odpadnich vod pro rodinný dům

  • 6 EO,
  • 2-kom. septik, plocha veg. záhonů 40 m2,
  • v provozu cca od roku 2002,
  • projekt: MHEA – Viville, M. Radoux, D. Cadelli.