SV1 - Björkö – Ljungsbo - Švédsko

Björkö – Ljungsbo

Přírodní čištění odpadních vod pro střední školu

  • 250 dětí přes den,
  • septik, koř. pole s podpovrchovým horizontálním průtokem, dočiš. rybníček.