S1 - Trossachs - Skotsko

Trossachs - Skotsko

Přírodní čištění odp. vod z hotelu Tight Moor v Trossachs

  • max. kapacita 500 EO,
  • septik, 3 rybníčky s rákosovými poli na nátoku, v noci recirkulace, odtok do jezera Achray,
  • projekt: TWatershed Systems Ltd. ETTC, Edinurgh.