23. Struhaře I.

Přírodní čistírna odpadnich vod u rodinného domu

  • nadmořská výška 520 m,
  • 4 EO,
  • porost: chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), rákos (Phragmites australis), kosatce (Iris pseudacorus) a další,
  • bezodtoková, končí ve vybetonované nádrži, osazené orobincem (Typha latifolia)