27. Sušice

Bezodtoková přírodní čistírna odpadních vod pro rekreační obydlí

  • 5 EO,
  • septik, kořenové pole 30 m2, zatím neosazené,
  • biologický rybníček (okrasné jezírko bez odtoku) 35 m2,
  • stavební povolení