O nás

RNDr. Zdeňka Žáková, CSc.

RNDr. Zdeňka Žáková, CSc.

 • Absolvovala přírodovědeckou fakultu Masarykovy university v Brně v roce 1961, obor biologie-chemie se specializací fyziologie rostlin.
 • V letech 1964 - 1992 pracovala ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, pobočka Brno. Řešila výzkumné úkoly, zaměřené především na hydrobiologické problémy jakosti povrchových vod.
 • Založila odbornou skupinu "Vegetační čištění vody v ČR", v rámci níž uspořádala několik odborných konferencí, zaměřených na využívání vodních a bažinných rostlin pro čištění vody v praxi.
 • V roce 1991 založila poradenskou firmu BIOTES.
 • Spolupracuje na řešení ekologických projektů s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, pobočka Brno a s dalšími institucemi.
 • Je členkou Mezinárodní asociace pro jakost vody IWA International Water Assotiation - působí hlavně v odborných skupinách "Diffuse pollution" a "Use of Macrophytes in Water Pollution Control".
 • Publikovala řadu odborných prací v ČR i v zahraničí.
 • Přednášela na odborných konferencích v ČR i v zahraničí (v Budapešti, Chicagu, Milwaukee, Edinburgu aj.).

Ing. Pavel Žák, CSc.

Ing. Pavel Žák, CSc.

 • Absolvoval Vysoké učení technické, Fakultu architektury a pozemního stavitelství v Brně.
 • Má dlouholetou praxi v přípravě, projekci a realizaci pozemních staveb.
 • Je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.
 • Od r. 1991 se podílí na poradenské činnosti, zaměřené na využívání malých přírodních čistíren odpadních vod (posuzování technických problémů).